1300m2 siêu sang của nhà sản xuất “Harry Potter”

Bước vào không gian sinh hoạt và làm việc của nhà thiết kế Rose Uniacke, người ta dễ nghĩ bà là một kiến trúc sư hay người buôn đồ cổ hơn là một nhà trang trí nội thất. Căn nhà rộng lớn từ thế kỷ 19 là nơi sinh sống của bà và chồng mình, David Heyman - giám đốc sản xuất phim "Harry Potter", cùng với 5 người con của họ. 1369804940-nha-sao-2   Bước vào không gian sinh hoạt và làm việc của nhà thiết kế Rose Uniacke, người ta dễ nghĩ bà là một kiến trúc sư hay người buôn đồ cổ hơn là một nhà trang trí nội thất. Căn nhà rộng lớn từ thế kỷ 19 là nơi sinh sống của bà và chồng mình, David Heyman - giám đốc sản xuất phim "Harry Potter", cùng với 5 người con của họ. 1369804940-nha-sao-3 1369804940-nha-sao-4 1369804940-nha-sao-5 1369804940-nha-sao-6 1369804940-nha-sao-7 1369805151-nha-sao-1  
ứng dụng crack